mng cho e hỏi ? ông A làm tại cty X từ tháng 1 đến tháng 4/2016 rồi xin nghỉ việ…

mng cho e hỏi ? ông A làm tại cty X từ tháng 1 đến tháng 4/2016 rồi xin nghỉ việc, từ tháng 5 đến tháng 12/2016 ông A làm việc tại cty Y. cuối năm 2016 thì cty X có quyết tooán thuế TNCN cho ông A với số tiền lương 4 tháng đã trả ko ạ ? và tổng số tiền giảm trừ gia cảnh là 4 tháng x 9 triệu ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 18, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *