Em xin tư vấn của anh chị ạ: bút toán kết chuyển đầu năm e làm thế này OK chưa ạ…

Em xin tư vấn của anh chị ạ: bút toán kết chuyển đầu năm e làm thế này OK chưa ạ? Năm 2015 lỗ 15tr, đầu 2016 e k/c Nợ 4212/có 4211 15tr. Vậy 15tr này có nằm tren phát sinh có của Tk 4211 khoing ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 18, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Em xin tư vấn của anh chị ạ: bút toán kết chuyển đầu năm e làm thế này OK chưa ạ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *