Công ty em công ty TNHH MTV? Tháng 6/2016, có thay đổi chủ sở hữu,không thay đổi…

Công ty em công ty TNHH MTV?
Tháng 6/2016, có thay đổi chủ sở hữu,không thay đổi vốn điều lệ vậy các anh chị cho em hỏi chủ sở hữu co phải góp vốn lại từ đầu không ạ!( vì giám đốc nói với e kế toán cũ bảo phải góp lại, nên có rất nhiều khoản nộp tiền mặt vào ngân hàng ghi là góp vốn)
Em rất băn khoăn khoản hạch toán góp vốn này ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 18, 2017

account_box admin

One thought on “Công ty em công ty TNHH MTV? Tháng 6/2016, có thay đổi chủ sở hữu,không thay đổi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *