Có ai bức xúc khi gọi hỗ trợ của Misa ko? Từ tháng 1 đến giờ mỗi khi cần hỗ trợ …

Có ai bức xúc khi gọi hỗ trợ của Misa ko? Từ tháng 1 đến giờ mỗi khi cần hỗ trợ ko thể nào gặp được tư vấn, thậm chí có khi kiên trì cả buổi phân công 1 bạn chỉ ngồi gọi, tắt lại gọi mà cũng ko được. Trong khi đó thì cứ 1 tuần lại có bạn kinh doanh gọi để mua phần mềm mới vì thay đổi từ QD 48 lên thông tư 133. Thực sự quá nản khi dùng phần mềm này, có ai giống em ko?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 18, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Có ai bức xúc khi gọi hỗ trợ của Misa ko? Từ tháng 1 đến giờ mỗi khi cần hỗ trợ …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *