Chào anh(chị) nhà kế ạ!năm 2015 cty em thuế xuống kiểm tra có tính lại số năm sử…

Chào anh(chị) nhà kế ạ!năm 2015 cty em thuế xuống kiểm tra có tính lại số năm sử dụng TSCĐ của công ty, giờ em làm quyết toán thuế năm 2016 thì số năm trích khấu hao em lấy số liệu của thuế hay số liệu củ của em ạ?Em xin cảm ơn Anh(Chị) nhiều ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 18, 2017

account_box admin

One thought on “Chào anh(chị) nhà kế ạ!năm 2015 cty em thuế xuống kiểm tra có tính lại số năm sử…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *