Cả nhà cho hỏi, Chi phí trích Bảo hiểm của giám đốc Ty TNHH MTV có đc tính vào c…

Cả nhà cho hỏi, Chi phí trích Bảo hiểm của giám đốc Ty TNHH MTV có đc tính vào chi phí ko? bởi vì lương thì ko đc tính vào còn cái bảo hiểm này dang lăn tăn quá, ai biết giải thích hộ mình. tks

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 18, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà cho hỏi, Chi phí trích Bảo hiểm của giám đốc Ty TNHH MTV có đc tính vào c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *