Cả nhà cho em hỏi chút với ạ. Em thấy trong thông tư 200 phải nộp báo cáo tài ch…

Cả nhà cho em hỏi chút với ạ.
Em thấy trong thông tư 200 phải nộp báo cáo tài chính cho cục thống kê, sở kế hoạch đầu tư, sở tài chính. Vậy mình nộp báo cáo tài chính do công ty lập hay báo cáo kiểm toán ạ?Đi nộp thì nộp ở bộ phận nào?
Em chưa đến đấy bao giờ nên mong anh/chị chia sẻ kinh nghiệm ạ.
Em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 18, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi chút với ạ. Em thấy trong thông tư 200 phải nộp báo cáo tài ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *