Cả nhà cho em hỏi với ạ. Trên bảng lương, lương cơ bản thì sếp cao hơn …

Cả nhà cho em hỏi với ạ.
Trên bảng lương, lương cơ bản thì sếp cao hơn nhân viên rồi, nhưng tổng lương giám đốc thấp hơn 1 vài nhân viên thì có bị vô lý ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 18, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi với ạ. Trên bảng lương, lương cơ bản thì sếp cao hơn …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *