Anh chị cho em hỏi lỗi này là lỗi gì ạ? Em nộp tk quyết toán thuế tndn mẫu 03/tn…

Anh chị cho em hỏi lỗi này là lỗi gì ạ? Em nộp tk quyết toán thuế tndn mẫu 03/tndn htkk bản 3.4.0 thì bị lỗi này

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 18, 2017

account_box admin

One thought on “Anh chị cho em hỏi lỗi này là lỗi gì ạ? Em nộp tk quyết toán thuế tndn mẫu 03/tn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *