Hỏi: Các anh chị cho e hỏi bên em có nhân viên nữ nghỉ thai sản 4 tháng không hư…

Hỏi: Các anh chị cho e hỏi bên em có nhân viên nữ nghỉ thai sản 4 tháng không hưởng lương (T3/2016-T7/2016) nhưng được trợ cấp thai sản. Vậy khoản giảm trừ cá nhân (9 tr / 1 tháng) tính bao nhiêu tháng và thu nhập chiu thuế tncn có tính cả trợ cấp thai sản của BHXH ko ạ? Cám ơn anh chị

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 17, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *