Các anh chị ơi giúp em với. Em đang hoàn thiện bctc năm 2016 nhưng có vấn đề là …

Các anh chị ơi giúp em với. Em đang hoàn thiện bctc năm 2016 nhưng có vấn đề là năm 2015 kế toán cũ họ không phân bổ chi phí trả trước, số dư nợ năm 2014 vẫn còn nguyên tới đầu 2016. Vậy trường hợp này em phải làm sao, em không muốn làm lai báo cáo tài chính năm 2014 do là số phân bổ bên em rất ít bju làm lại sẽ rất phức tạp và thuế bên em hơi khó.
Anh chị có kinhg nghiệm tư vấn giúp em với ah.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 17, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Các anh chị ơi giúp em với. Em đang hoàn thiện bctc năm 2016 nhưng có vấn đề là …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *