Anh chị có ai làm bctc công ty loại hình dịch vụ cho e hỏi với ạ ???? Khi cty bá…

Anh chị có ai làm bctc công ty loại hình dịch vụ cho e hỏi với ạ ????
Khi cty bán hàng dịch vụ có phải mình không ghi nhận 632.
Khi đầu vào hđ điện thoại,tiếp khách,vpp thì mình cho hết vào tk 154 ?
Cuối kỳ mình kết chuyển 154 sang 632
Em lần đầu làm chưa hiểu ro, anh chi ai biết chi giúp e với ạ.
Em thanks

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 17, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Anh chị có ai làm bctc công ty loại hình dịch vụ cho e hỏi với ạ ???? Khi cty bá…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *