anh chị cho em hỏi với ạ misa 2017 e có tính giá thành trên misa 2017 xong mới b…

anh chị cho em hỏi với ạ
misa 2017
e có tính giá thành trên misa 2017 xong mới biết là mình sai, có vào sửa lại thì không biết sửa thế nào, xóa cũng không xóa được, anh/chị giúp em , em mới bắt đầu dùng nên gà mờ lắm

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 17, 2017

account_box admin

2 thoughts on “anh chị cho em hỏi với ạ misa 2017 e có tính giá thành trên misa 2017 xong mới b…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *