Anh chị cho e hỏi : thu nhập cá nhân của nhân viên có cần phải khớp với tk 334 t…

Anh chị cho e hỏi : thu nhập cá nhân của nhân viên có cần phải khớp với tk 334 trên bctc ko ạ !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 17, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Anh chị cho e hỏi : thu nhập cá nhân của nhân viên có cần phải khớp với tk 334 t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *