A/C ƠI AI CÓ KINH NGHIỆM TRONG NGÀNH VẬN TẢI CHO EM HỎI CÔNG VIỆC CỦA MỘT KẾ TÓA…

A/C ƠI AI CÓ KINH NGHIỆM TRONG NGÀNH VẬN TẢI CHO EM HỎI CÔNG VIỆC CỦA MỘT KẾ TÓAN CUNG ỨNG CẦN LÀM GÌ ẠH? GIÚP EM VỚI NGÀY MAI EM ĐI PV MÀ KO BIẾT RÕ VỀ CVIỆC. EM CẢM ƠN A/C NHIỀU NHIỀU!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 17, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *