Các anh chị cho em hỏi chút ạ. Công ty em làm dịch vụ quảng cáo, 1 gói dịch vụ n…

Các anh chị cho em hỏi chút ạ.
Công ty em làm dịch vụ quảng cáo, 1 gói dịch vụ như 1 món hàng mua vào với giá 10k, bán ra 15k. thì em định khoản nghiệp vụ giá vốn đầu vào như thế nào được ạ.
Ghi vao 156 rồi kết chuyển vào 632 hay cho vào 632 luôn.
Các anh chị giúp em với với ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 16, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Các anh chị cho em hỏi chút ạ. Công ty em làm dịch vụ quảng cáo, 1 gói dịch vụ n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *