Anh Chị Em ở Vinh – Nghệ An vào tham gia nhé. Group thành viên đầu tiên Cộng Đồ…

Anh Chị Em ở Vinh – Nghệ An vào tham gia nhé.

Group thành viên đầu tiên Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam – Tại TP Vinh Nghệ An

AI ở đây xung phong làm admin thì inbox Thức Nguyễn Văn.

Nhiệm vụ ban đầu là ghi lại thông tin các anh chị em tham gia và add vào group.

Do con của mình bệnh nên lu bu hơn 3 ngày nay, không add được cho rất nhiều anh chị em muốn tham gia, anh chị em thông cảm nhé

Để tham gia group này thì anh chị em inbox Admin Huy Anh Hà Trung cung cấp các thông tin như: (Họ và Tên, Điện thoại liên lạc, Email hay dùng, Làm việc gì? ở đâu? ) nhằm liên lạc, thông báo… khi tổ chức offline giao lưu, tư vấn kế toán, thuế… kịp thời tới thành viên.

Thanks.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 16, 2017

account_box admin

10 thoughts on “Anh Chị Em ở Vinh – Nghệ An vào tham gia nhé. Group thành viên đầu tiên Cộng Đồ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *