Thôi toi e rồi mọi người ơi. Cty e thành lập tù 2013 đến nay chả có quyết toán t…

Thôi toi e rồi mọi người ơi. Cty e thành lập tù 2013 đến nay chả có quyết toán thuế TNCN gì cả. Dù k có phát sinh tiền thuế. Năm rồi kế toán nói k có phát sinh tiền thuế thì k phải nộp. Giờ tới e làm, e k biết phải làm sao? Huhu. Mọi người cứu e với, đêm hôm k ngủ được vì lo lắng.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 15, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Thôi toi e rồi mọi người ơi. Cty e thành lập tù 2013 đến nay chả có quyết toán t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *