Mọi người chỉ bảo giúp em với ah Công ty em là đơn vị hạch toán độc lập với TCTy…

Mọi người chỉ bảo giúp em với ah
Công ty em là đơn vị hạch toán độc lập với TCTy mẹ. Năm 2016 trước khi ký HĐ hoa hồng đại lý với tcty thì toàn bộ hàng hoá của tcty cung cấp công ty em tạm hạch toán như hđ năm 2015 là mua đứt bán đoạn. Đến t12 tcty thay đổi hình thức ký hđ mua bán, chuyển từ mua đứt bán đoạn sang hình thức đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, do vậy bên em phải hạch toán điều chỉnh lại.
Khi nhập hàng đầu năm em đã hạch toán
N156/C331 – tiền hàng
Sau khi điều chỉnh theo sơ đồ hình thì tk e bị chênh phần công nợ 331 với 156 giá trị = gtri sxsp
Các anh chị chỉ bảo giúp em xem phần điều chỉnh lại em làm đã đúng chưa ah? Vì sau khi điều chỉnh em bị lệch phần công nợ 331 với phần kho 1 khoản đúng bằng phần gtri đưa vào sxsp. Em chưa biết bù trừ công nợ doanh thu phần phải trả cho tcty phần đơn vị đã sử dụng đưa vào sxsp như thế nào để cân được tk 331 và tk 156
Các anh chị chỉ bảo giúp em với ah
Em xin cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 15, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người chỉ bảo giúp em với ah Công ty em là đơn vị hạch toán độc lập với TCTy…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *