Lâu quá em không đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên, cả nhà cho em hỏi em …

Lâu quá em không đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên, cả nhà cho em hỏi em đã nộp qua mạng TNCNonline.com.vn rồi thì bây giờ nộp bản cứng ra thuế thì phải nộp những giấy tờ j với ạ
em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 15, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Lâu quá em không đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên, cả nhà cho em hỏi em …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *