Hi các bạn. Bên mình cần mua lại một công ty sạch về thuế đã thành lập từ 5-7 nă…

Hi các bạn. Bên mình cần mua lại một công ty sạch về thuế đã thành lập từ 5-7 năm tại TP.HCM. Chi phí các bạn cứ inbox giúp mình nhé. Xin cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 15, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Hi các bạn. Bên mình cần mua lại một công ty sạch về thuế đã thành lập từ 5-7 nă…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *