Tờ khai 05/KK đã gửi đi thì NTT không tự tải về được. Nhưng xem thì có thể làm t…

Tờ khai 05/KK đã gửi đi thì NTT không tự tải về được. Nhưng xem thì có thể làm theo cách sau:
C1: Xem số liệu đã gửi (Có thể thấy hoặc toàn số 0)
B1: Đăng nhập vào nhantokhai.
B2: Chọn ”Kê Khai trực tuyến” và chọn Tờ khai 05/KK
B3: Chọn năm 2015 và chọn ”Tờ khai Bổ Sung” xong ấn Tiếp Tục.
B4: Nhìn thấy số liệu thì ấn vào ”Hoàn Thành Kê Khai” xong ấn Tải Tờ Khai.
C2: Nhờ CBT tải cho bản đã nộp.
C3: Xôi Gà nhờ Mr Dịch tải.
P/S:
Giải trí các đức tính cần có của người làm kế toán
1. Cẩn thận, tỉ mỉ–> Hãy lưu lại các tờ khai QT TNCN, Bảng kê Excel rùi sẽ có lúc cần.
2. Trung thực—> Gửi bản nào thì lưu bản đó, chứ ko lưu bản edit lừa thằng đi sau hoặc GĐ.
3. Khả năng chịu áp lực tốt–> Mùa QT có căng thẳng thì cũng ko được buôn dưa.
4. Chăm chỉ –> Lúc rảnh thì chăm chỉ lướt FB WKT tham khảo. :v
5. Ham học hỏi–> Cái gì không biết thì cứ vừa làm vừa hỏi Gút Gồ và Diễn đàn.
6. Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 14, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Tờ khai 05/KK đã gửi đi thì NTT không tự tải về được. Nhưng xem thì có thể làm t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *