Nhóm mình có ai có tài liệu học word, excel dễ hiểu và đơn giản cho người chưa b…

Nhóm mình có ai có tài liệu học word, excel dễ hiểu và đơn giản cho người chưa biết gì thì cho e xin với, e lên mạng tìm thấy n tài liệu nhưng viết hơi khó hiểu.e xin cảm ơn ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 14, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Nhóm mình có ai có tài liệu học word, excel dễ hiểu và đơn giản cho người chưa b…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *