mn cho mk xin chút ý kiến vs ạ. Hiện tại công ty mk đang lỗ quá. có c huong dan …

mn cho mk xin chút ý kiến vs ạ.
Hiện tại công ty mk đang lỗ quá. có c huong dan mk nên để chi phí lãi vay sang 1388 sau đó sẽ thu lại bằng tiền mặt của sếp. theo mọi ng chi phí lãi vay có được phép hạch toán sang TK 1388 k ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 14, 2017

account_box admin

One thought on “mn cho mk xin chút ý kiến vs ạ. Hiện tại công ty mk đang lỗ quá. có c huong dan …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *