Cả nhà cho em hỏi, cty em cuối năm 2015 có mua ô tô, Bảo hiểm vật chất xe ghi tr…

Cả nhà cho em hỏi, cty em cuối năm 2015 có mua ô tô, Bảo hiểm vật chất xe ghi trên hóa đơn là 7.995.000 thì em phải phân bổ nó trong mấy năm ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 14, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho em hỏi, cty em cuối năm 2015 có mua ô tô, Bảo hiểm vật chất xe ghi tr…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *