Anh chị nào có báo cáo LCTT trực tiếp file excel có công thức không ạ. Cho em xi…

Anh chị nào có báo cáo LCTT trực tiếp file excel có công thức không ạ. Cho em xin với. Em cám ơn nhiều.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 14, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Anh chị nào có báo cáo LCTT trực tiếp file excel có công thức không ạ. Cho em xi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *