số dư TK 156 trên bảng cân đối tài khoản là 46.030.774 nhưng trên tổng hợp tồn k…

số dư TK 156 trên bảng cân đối tài khoản là 46.030.774 nhưng trên tổng hợp tồn kho chỉ có 38.530.774 , làm sao để tìm số chênh lệch này ạ? mong mọi người giúp ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 13, 2017

account_box admin

12 thoughts on “số dư TK 156 trên bảng cân đối tài khoản là 46.030.774 nhưng trên tổng hợp tồn k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *