Moi ng cho em hỏi công ty em từ 2014 đến nay k kết chuyển lãi đầu năm mà cứ treo…

Moi ng cho em hỏi công ty em từ 2014 đến nay k kết chuyển lãi đầu năm mà cứ treo trên 4212 thì năm nay giải quyết thê nào ạ. Em cảm ơn mn nhiều ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 13, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Moi ng cho em hỏi công ty em từ 2014 đến nay k kết chuyển lãi đầu năm mà cứ treo…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *