Các anh chị cho em hỏi: năm 2016, cty em tiến hành nâng cấp văn phòng làm việc (…

Các anh chị cho em hỏi: năm 2016, cty em tiến hành nâng cấp văn phòng làm việc (xây thêm nhà kho) có giá trị 85tr và đưa vào sử dụng tháng 12/2016. VP làm việc có nguyên giá là 539tr và trích khấu hao trong 10 năm (kể từ ngày 1/3/2010). Vậy sau khi nâng cấp thì em phải trích khấu hao như thế nào, cách tính ra sao ạ? Em cảm ơn các anh chị.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 13, 2017

account_box admin

One thought on “Các anh chị cho em hỏi: năm 2016, cty em tiến hành nâng cấp văn phòng làm việc (…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *