Cả nhà cho e hỏi lập tờ khai QTT TNCN năm 2016 thì lập trên biểu mẫu nào ạ. Than…

Cả nhà cho e hỏi lập tờ khai QTT TNCN năm 2016 thì lập trên biểu mẫu nào ạ. Thank cả nhà

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 13, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *