Cả nhà ơi cho em hỏi với ạ bên em có cái TK đăng ký nộp thuế điện tử…

Cả nhà ơi cho em hỏi với ạ
bên em có cái TK đăng ký nộp thuế điện tử bên ngân hàng Vietinbank mà vừa rồi ngân hàng thay số tk thì em phải làm mẫu 08 lên cơ quan thuế ạ và nộp lên sở KHĐT luôn ạ và ai có mẫu chuẩn cho em xin với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 13, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà ơi cho em hỏi với ạ bên em có cái TK đăng ký nộp thuế điện tử…”

  • Giờ không phải nộp trên thuế mà nộp thẳng trên sở KHĐT qua mạng bạn nhé. Bạn có thể tra trên cụ Google hoặc hỏi cách trên sở KHĐT cách gửi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *