Các bn trong nhóm cho m hỏi… sao vô qt thuế tncn mà có thông báo như vậy? Vậy …

Các bn trong nhóm cho m hỏi… sao vô qt thuế tncn mà có thông báo như vậy? Vậy mình qt ở pm nào ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 12, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Các bn trong nhóm cho m hỏi… sao vô qt thuế tncn mà có thông báo như vậy? Vậy …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *