các anh chị cho e hỏi. cty TNHH một thành viên mà quỹ tiền mặt âm thì có được nộ…

các anh chị cho e hỏi. cty TNHH một thành viên mà quỹ tiền mặt âm thì có được nộp tiền mặt không hay là vay của giám đốc a.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 12, 2017

account_box admin

7 thoughts on “các anh chị cho e hỏi. cty TNHH một thành viên mà quỹ tiền mặt âm thì có được nộ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *