NHỮNG BÀI VIẾT HAY THEO THỐNG KÊ GRYTICS NĂM 2017 Kể từ 2017, WktFB sẽ cung cấp…

NHỮNG BÀI VIẾT HAY THEO THỐNG KÊ GRYTICS NĂM 2017

Kể từ 2017, WktFB sẽ cung cấp danh sách những bài viết có tương tác tốt theo thống kê (Engagement cao nhờ like, share, comments) để ACE có thể xem lại.

Nội dung từng tháng, tải file theo link:

01: http://4wkt.net/f/qf3o3zn6wtxdz71.zip
02:http://4wkt.net/f/7sr9o2ooe2ahwzt.zip
03:http://4wkt.net/f/l4gnkqo6l88m67q.zip
#WktFB_Grytics
—————-
Top 100 bài có nhiều like, share…từ ngày mở group WktFb đến ngày 31/12/2016
https://goo.gl/5MqDsL

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 11, 2017

account_box admin

One thought on “NHỮNG BÀI VIẾT HAY THEO THỐNG KÊ GRYTICS NĂM 2017 Kể từ 2017, WktFB sẽ cung cấp…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *