Dạ có anh chị nào thực hiện ghi số kê toán theo hình thức NHẬT KÝ CHỨNG TỪ khôn…

Dạ có anh chị nào thực hiện ghi số kê toán theo hình thức NHẬT KÝ CHỨNG TỪ không cho em hỏi với ạ: giống như hình thức nhật ký chung có sổ NKC ghi tất cả các nghiệp vụ phát sinh thì NKCT cũng vậy phải có sổ NKCT chứ đúng không ạ. Công ty em trước có thuê dịch vụ kiểm toán họ làm theo NKCT, giờ em yêu cầu họ cho em số NKCT thì họ không cho, chỉ cho em số cái và sổ chi tiết không ạ, còn nói ko có nữa ạ. trước giờ em chỉ làm theo NKC thôi nên em ko hiểu PP ghi sổ này nữa ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 11, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Dạ có anh chị nào thực hiện ghi số kê toán theo hình thức NHẬT KÝ CHỨNG TỪ khôn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *