Các anh chị em trong Cộng Đồng Kế Toán có ai mắc lỗi như mình không? các mã số t…

Các anh chị em trong Cộng Đồng Kế Toán có ai mắc lỗi như mình không? các mã số thuế mình vào bình thường mà sao vào 1 đơn vị mà bị lỗi thế này, có anh chị em nào giúp mình với, xin cảm ơn nhiều! bạn Lê Văn Mười có rảnh không giúp mình vụ này với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 11, 2017

account_box admin

One thought on “Các anh chị em trong Cộng Đồng Kế Toán có ai mắc lỗi như mình không? các mã số t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *