Như thế này là thông báo phát hành hóa đơn đã được chấp nhận và sử dụng bình thư…

Như thế này là thông báo phát hành hóa đơn đã được chấp nhận và sử dụng bình thường đúng ko mọi người. Em lần đầu làm nên phải hỏi kỹ lại ko sợ sai ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 10, 2017

account_box admin

11 thoughts on “Như thế này là thông báo phát hành hóa đơn đã được chấp nhận và sử dụng bình thư…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *