Mọi người cho e hỏi xíu ạ: Năm 2016 cty mình bị thanh tra của năm 2014+2015 số t…

Mọi người cho e hỏi xíu ạ:
Năm 2016 cty mình bị thanh tra của năm 2014+2015 số tiền phạt như sau:
Thuế GTGT : 12.547.123
Thuế TNDN : 47.253.845
Phạt : 20.100.007
Mình hạch toán như sau:
Nợ 4211 Có 33311 ; 12.547.123
Nợ 4211 Có 3334 : 47.253.845
Nợ 811 Có 3339 : 20.100.007
Sau đó làm bút toán nộp qua ngân hàng bình thường. Cuối năm 2016 mình thấy chi phí vay không hợp lệ nên mình loại ra : 240.636.436 (Nợ 4212 Có 635 : 240.636.436) và loại tiền phạt (Nợ 4212 Có 811 : 20.100.007) thì có đúng không ạ, sao khi lên bảng cân đối kế toan nó lại âm ạ


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 10, 2017

account_box admin

14 thoughts on “Mọi người cho e hỏi xíu ạ: Năm 2016 cty mình bị thanh tra của năm 2014+2015 số t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *