Mọi người cho e hỏi với ạ . Em mới nhận được mail của liên đoàn lao động thông …

Mọi người cho e hỏi với ạ . Em mới nhận được mail của liên đoàn lao động thông báo nộp BCT CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ HẰNG NĂM. cty e không có trích kinh phí công đoàn. Vậy e có phải cần làm báo cáo này nộp lên k ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 10, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Mọi người cho e hỏi với ạ . Em mới nhận được mail của liên đoàn lao động thông …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *