Anh chị tư vấn giúp cách tính giá vốn công trình khi nghiệm khối lượng theo tỷ l…

Anh chị tư vấn giúp cách tính giá vốn công trình khi nghiệm khối lượng theo tỷ lệ % hàng tháng ( dạng cuốn chiếu)
Tổng giá trị hợp đồng ( cả nhân công + vật tư): 2 tỷ ( hợp đồng trọn gói)
Hàng tháng nghiệm thu khối lượng tính theo %:
+ VD tháng 1 : nghiệm thu 25% : xuất hóa đơn TT: 25%, ngày 30/01
+ Tháng 2: 55% ( tính cả khối lượng T1): Xuất hóa đơn TT: (55%-25%) = 30%, ngày 05/03.
…. Tương tự khi nào nghiệm thu quyết toán đc 100% giá trị.
+ Tháng 1: tập hợp chi phí đến 30/01: được số con số là A
+ Tháng 2: Tập hợp chi phí đến 28/02: được con số là A + B(T2 – chi phí tập đc được trong tháng 2).
Giá vốn tháng 1 và tháng 2 được tính như nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 10, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Anh chị tư vấn giúp cách tính giá vốn công trình khi nghiệm khối lượng theo tỷ l…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *