Anh/ chị cho em hỏi tí ạ. Công ty sản xuất kế toán không mở tài khoản 155, không…

Anh/ chị cho em hỏi tí ạ. Công ty sản xuất kế toán không mở tài khoản 155, không tính giá thành sản phẩm có đúng luật không ạ. Em làm bên xuất nhập khẩu bây giờ làm báo cáo quyết toán nộp cho Hải Quan, hỏi kế toán trưởng thì nhận được câu trả lời là công ty không có tài khoản 155, không có giá thành sản phẩm…..

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 10, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Anh/ chị cho em hỏi tí ạ. Công ty sản xuất kế toán không mở tài khoản 155, không…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *