Hại não với kế tóan thời hiện đại quá, chỉ biết làm cho có số liệu để báo cáo và…

Hại não với kế tóan thời hiện đại quá, chỉ biết làm cho có số liệu để báo cáo và nhận tiền từ chủ DN thôi, ko có chút trách nhiệm về số liệu mình làm ra


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 9, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Hại não với kế tóan thời hiện đại quá, chỉ biết làm cho có số liệu để báo cáo và…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *