Em Chào mọi người! Em làm quyết toán thuế tncn nhưng trong công ty lại có đến 3 …

Em Chào mọi người!
Em làm quyết toán thuế tncn nhưng trong công ty lại có đến 3 lao động thời vụ 3 tháng thì có đưa vào thu nhập cá nhân không ạ!
Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 9, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Em Chào mọi người! Em làm quyết toán thuế tncn nhưng trong công ty lại có đến 3 …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *