Chào cả nhà. Tại trung tâm dạy tiếng anh. Doanh thu thì e đưa vào 511. Còn lương…

Chào cả nhà. Tại trung tâm dạy tiếng anh. Doanh thu thì e đưa vào 511. Còn lương giáo viên và chi phí mua sách e nên đưa vào 154 hay 641 nhỉ. Với hóa đơn gtgt phải viết cho từng học viên à. Có ai từng làm trung tâm anh ngữ chobe xin ya kiến ạ. E cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 9, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *