Cả nhà giúp em hạch toán nghiệp vụ này nhé! Em cảm ơn nhiều ạ! Quyết toán 2015, …

Cả nhà giúp em hạch toán nghiệp vụ này nhé! Em cảm ơn nhiều ạ!
Quyết toán 2015, công ty em phải nộp thêm:
1) Thuế TNDN: 80,743,920 đồng
2) Phạt vi phạm hành chính trong quản lý thuế: 16.148.784 đồng
3) Tiền chậm nộp: 14,538,942 đồng
Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 9, 2017

account_box admin

15 thoughts on “Cả nhà giúp em hạch toán nghiệp vụ này nhé! Em cảm ơn nhiều ạ! Quyết toán 2015, …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *