cả nhà giúp e vơi.e vào nộp tờ khai mà nó cứ bị ntn là sao ak?khi e vào tra cứu …

cả nhà giúp e vơi.e vào nộp tờ khai mà nó cứ bị ntn là sao ak?khi e vào tra cứu thì vẫn bình thường còn vào nộp tờ khai thì bị vậy ak .e cảm ơn !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 9, 2017

account_box admin

4 thoughts on “cả nhà giúp e vơi.e vào nộp tờ khai mà nó cứ bị ntn là sao ak?khi e vào tra cứu …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *