Em chào mọi người. Mọi người tư vấn giúp em với ạ. Công ty em thành lập tháng 8/…

Em chào mọi người. Mọi người tư vấn giúp em với ạ. Công ty em thành lập tháng 8/2016 thì có phải làm báo cáo tài chính không ạ? Em mới vào làm kế toán được 10 ngày và cũng chưa có kinh nghiệm gì cả.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 8, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Em chào mọi người. Mọi người tư vấn giúp em với ạ. Công ty em thành lập tháng 8/…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *