cả nhà cho em hỏi: số đã nộp: 50tr , số phải nộp ( QT năm): 30tr –> em nộp thừa…

cả nhà cho em hỏi: số đã nộp: 50tr , số phải nộp ( QT năm): 30tr –> em nộp thừa. Khi em lập BC LCTT gián tiếp thì chỉ tiêu ” Thuế TNDN đã nộp” là số nào ạ? Vì em để là 50tr thì Tiền cuối năm ko bằng với TK 111 trên CĐKT. Em đang băn khoăn lắm mong cả nhà giúp em với. Em cảm ơn cả nhà

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 8, 2017

account_box admin

2 thoughts on “cả nhà cho em hỏi: số đã nộp: 50tr , số phải nộp ( QT năm): 30tr –> em nộp thừa…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *