Em hỏi chút ạ. Lương tháng 12/2016 đầu năm 2017 công ty mới trả. Vậy làm quyết t…

Em hỏi chút ạ. Lương tháng 12/2016 đầu năm 2017 công ty mới trả. Vậy làm quyết toán 2016 có được ghi nhận không, hay là nợ lương ạ. Em cám ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 7, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Em hỏi chút ạ. Lương tháng 12/2016 đầu năm 2017 công ty mới trả. Vậy làm quyết t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *