các anh chị cho em tham khảo chút, công ty anh chị hàng tháng phải nộp phí thu g…

các anh chị cho em tham khảo chút, công ty anh chị hàng tháng phải nộp phí thu gom rác thải là bao nhiêu vậy ạ? (chỉ có rác sinh hoạt)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 7, 2017

account_box admin

One thought on “các anh chị cho em tham khảo chút, công ty anh chị hàng tháng phải nộp phí thu g…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *